Сепаратори жирiв и нафтопродуктiв

Сепаратори жирiв и нафтопродуктiв
договорная
Сепаратори жирiв и нафтопродуктiв:
Виготовляються як з полiетилену зi стiльниковою конструкцiєю стiнки, так i з полiпропiлену з покращеними механiчними властивостями.
Сепаратори жирiв з вiдстiйником продуктивнiстю вiд 1,0 до 30,0 л/с призначенi для очистки стокiв зi значним вмiстом жирових субстанцiй. Сфери застосування: ресторани, бари, пiдприємства харчової промисловостi, iн.
Коалесцентнi сепаратори нафтопродуктiв з вiдстiйником i системою BY-PASS продуктивнiстю вiд 1,0 до 750,0 л/с призначенi для очищення дощових стокiв з територiй, на яких iснує можливiсть забруднення нафтопродуктами. Сфери застосування: автозаправнi станцiї, логiстичнi центри, автостоянки, СТО, аеропорти, автотранспортнi пiдприємства, пiдприємства транспортування, зберiгання та переробки нафтопродуктів.
Меню